Se společností COMPANY HOME
začnete podnikat ještě dnes

Převod či koupě společnosti

Převáděná společnost je již existující, tzn. že je zapsaná v obchodním rejstříku. Převod společnosti probíhá vždy u notáře, který o tomto sepíše notářský zápis, včetně smlouvy o převodu obchodního podílu. V rámci rozhodnutí jediného společníka či valné hromady je možné převést 100% obchodního podílu na jednoho či více společníků, změnit název a sídlo společnosti, rozšířit předměty podnikání či změnit jednatele a způsob zastupování.

Ready-made společnost

16 500 Kč (Cena podmíněna pronájmem sídla, jinak 19 500 Kč)

1

Společnost založena výhradně za účelem dalšího prodeje. Tato společnost nikdy nevyvíjela žádnou činnost, nemá žádné závazky ani pohledávky, má splacený základní kapitál a je připravena k okamžitému prodeji. Přepis u této společnosti se dá uskutečnit do 24 hodin. Po převodu může nový jednatel ihned podnikat.

Valnou hromadu pro převod obchodních podílů a jmenování nových jednatelů hradí kupující (cena je závislá od úkonů)

Společnost s podnikatelskou historií

od 35 000 Kč

2

Společnost COMPANY HOME má ve své databázi seznam firem s dlouhodobou podnikatelskou historií, které jsou připraveny k okamžitému převodu (odkupu). Jsou to společnosti, které několik let aktivně působily na trhu a vyvíjely činnost. Úměrně od data založení společnosti je odvozena i cena.

Valnou hromadu pro převod obchodních podílů a jmenování nových jednatelů hradí kupující (cena je závislá od úkonů)

Společnost na klíč

40 000 Kč

3

Námi založená společnost na základě plné moci pro konkrétního klienta s konkrétními požadavky. Vyřídíme veškeré náležitosti, které jsou se zakládáním společnosti spojené - tj. notáře, banku, živnostenský úřad, finanční úřad, popř. další náležitosti. Klient si pak svoji společnost jen u nás vyzvedne.

Objednávka společnosti

Objednatel

Detail objednávky


11 - 1 =   (antispam)*